Sīkdatne: Mūsu lapa izmanto sīkdatnes. Uzzini vairāk, lasot mūsu Sīkdatņu politiku. Atcelt
Aizvērt
Kampaņas ir mainījušās, bet tavs iepirkumu grozs nav mainījies
Kampaņas ir mainījušās, tāpēc tavs iepierkumu grozs ir mainījies

Avon tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi


Lietojot www.avon.lv, my.avon.lv, rep.avon.lv vai jebkuru citu tīmekļvietni, kas pieder SIA „Avon Cosmetics” („Avon” tīmekļvietne) vai kuru pārvalda šis uzņēmums, jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šai politikai, lūdzu, nelietojiet „Avon” tīmekļvietni. Mēs saglabājam tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma. Pirms „Avon” tīmekļvietnes lietošanas jums vienmēr vajadzētu pārbaudīt šos Noteikumus. Ja turpināsiet lietot „Avon” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas šajos Noteikumos, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

Lietošanas ierobežojums

„Avon” tīmekļvietne pieder SIA „Avon Cosmetics” (turpmāk tekstā - „AVON”, „mēs”, „mums” un „mūsu”), kas to arī pārvalda. „Avon” tīmekļvietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu, un uz to var attiekties autortiesības saskaņā ar citu valstu likumdošanu. Izņemot šajos dokumentos norādīto, neviens „Avon” tīmekļvietnes materiāls nevar tikt kopēts, reproducēts, izplatīts, pārpublicēts, lejupielādēts, izstādīts, pārsūtīts vai pārraidīts jebkurā veidā. Tomēr jūs varat lejupielādēt materiālus privātai nekomerciālai lietošanai - ar nosacījumu, ka piekrītat ievērot jebkurus autortiesību paziņojumus vai citus ierobežojumus, kas atrodami iekļautajā materiālā vai kuriem var piekļūt, izmantojot „Avon” tīmekļvietni, un kas jebkurā jūsu lejupielādētajā materiālā ietver atsauci uz autoru, autortiesību vai preču zīmes paziņojumu vai ierobežojumu. Jums nav atļauts izmantot šādus lejupielādētus materiālus komerciāliem mērķiem. Materiālu pārveidošana vai materiālu izmantošana jebkuriem citiem mērķiem nozīmē „Avon” autortiesību un citu īpašumtiesību pārkāpšanu. „Avon” un citas „Avon” preču zīmes, firmas zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi, kas parādās „Avon” tīmekļvietnē, ir patentēti „Avon Products, Inc.” un ir jebkuru tās filiāļu īpašumi. Mūsu preču zīmju vai jebkura cita „Avon” tīmekļvietnes satura lietošana, izņemot īpaši norādīto šajos Lietošanas noteikumos, ir stingri ierobežota.

Plānotā auditorija

Ja vien nav norādīts citādi, vietnes materiāli tiek rādīti tikai Latvijas Republikā pieejamo produktu virzīšanai. „Avon” kontrolē un pārvalda šo tīmekļvietni no birojiem, kas atrodas Latvijas Republikā. „Avon” negarantē, ka šajā tīmekļvietnē iekļautie materiāli ir atbilstoši vai pieejami lietošanai citās atrašanās vietās. Tie, kas izvēlas piekļūt šai tīmekļvietnei no citām atrašanās vietām, dara to pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par atbilstību vietējai likumdošanai, ciktāl vietējie likumi ir piemērojami. „Avon” produkti tiks piegādāti tikai Latvijas teritorijā. Konsultanti ārpus Latvijas, kas iegādājas „Avon” produktus, norāda piegādes adresi Latvijā un piegādi ārpus Latvijas organizē pats Konsultants.

Atteikšanās

„Avon” tīmekļvietne tiek nodrošināta „kāda tā ir”, bez jebkāda veida izteiktām vai norādītām garantijām. „Avon” nepārstāv vai negarantē jebkuru materiālu precizitāti, drošumu vai pabeigtību, kas atrodami „Avon” tīmekļvietnē vai pieejami, izmantojot šo vietni. Jūs personīgi esat atbildīgs par jebkuru paļaušanos uz šādiem materiāliem vai to izmantošanu. „Avon” nepārstāv vai negarantē, ka „Avon” tīmekļvietne būs laikus pieejama, ka tās lietošana netiks pārtraukta vai tajā neradīsies kļūmes, vai to, ka „Avon” tīmekļvietne vai serveri, kas padara to pieejamu, nesaturēs vīrusus vai citas kaitīgas sastāvdaļas. Spēkā esošie normatīvie akti nepieļauj noteikto garantiju ievērošanu, tādēļ augstākminētās garantijas šajā gadījumā var netikt piemērotas.

Hipersaites uz citām vietnēm un no tām

„Avon” nav saistīts vai apvienots ar trešo pušu tīmekļvietnēm vai sponsoriem, kuru hipersaites ved uz „Avon” tīmekļvietnēm vai no tām. Mēs strikti atsakāmies no jebkuras atbildības par trešo pušu vietnēs, kuru saites ved uz „Avon” tīmekļvietnēm vai no tām, atrodamās informācijas precizitāti, saturu vai pieejamību. Mēs nevaram nodrošināt, ka jūs apmierinās produkti vai pakalpojumi, kurus jūs iegādājieties no trešo pušu vietnēm, kuru saites ved uz „Avon” tīmekļvietnēm vai no tām, jo šīs trešo pušu vietnes pieder un tās pārvalda neatkarīgi mazumtirgotāji. Mēs neatbalstām nevienu no šīm precēm, kā arī neveicam pasākumus, lai apstiprinātu šādās trešo pušu vietnēs esošās informācijas pareizību un drošumu. Mēs nepārstāvam vai nesniedzam garantijas par tās informācijas drošību, kuru jums var pieprasīt jebkura trešā puse (ieskaitot kredītkartes un citu personīgo informāciju, bet ne tikai to).

Atbildības ierobežojums

Nekādos apstākļos „Avon” nav atbildīgs par jebkuriem tiešiem, netiešiem, gadījuma vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no nespējas lietot „Avon” tīmekļvietni, pat ja „Avon” vai „Avon” pilnvarots pārstāvis ir paziņojis par šādu zaudējumu iespējamību. Piemērojamā likumdošana var nepieļaut saistību ierobežošanu vai izslēgšanu, kā arī nejaušos vai izrietošos zaudējumus, tāpēc iepriekšminētie ierobežojumi vai izslēgšana var neattiekties uz jums.

Atlīdzināšana

Jūs atlīdzināsiet „Avon”, tā meitasuzņēmumu, filiāļu, direktoru, ierēdņu, aģentu, darba uzņēmēju vai citu partneru un darbinieku zaudējumus un apliecināsiet viņu nevainību pret jebkurām pretenzijām vai prasībām, kuras izsaka trešā puse saistībā ar „Avon” tīmekļvietnes lietošanu, vai izrietot no tās lietošanas, jūsu saistības ar „Avon” tīmekļvietni, jūsu Lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai jebkuru citu tiesību pārkāpumiem.

Dažādi

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jūs piekrītat, ka jebkurš tiesas process, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, var tikt risināts Latvijas Republikas tiesā. Ja kāds no šo noteikumu punktiem kļūst pretlikumīgs, anulēts vai kāda iemesla dēļ neizpildāms, tad šis punkts tiks uzskatīts par atdalāmu no šiem noteikumiem un neietekmēs pārējo noteikumu likumīgumu un īstenošanu. Šis ir pilnīgs līgums starp mums, kas attiecas uz šajā dokumentā minēto tēmu, un nevar tikt pārveidots, izņemot rakstiskā veidā, kad to apliecina abu pušu paraksti.

Reģistrētais birojs
SIA “AVON Cosmetics”
Duntes iela 3, Rīga, LV - 1013, Latvija
Tālr. + 371 67389794, +371 67389788
E-pasts:avon.latvia@avon.com
Reģ.Nr.LV40003464204

 

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]